CENÍK

1.

vstupní návštěva nemovitosti pro získání informací k pořízení úvodní zprávy a úvodní

konzultace v rozsahu cca 90 minut

cena: 1 000 Kč

V případě realizace bude tato částka odečtena z finální ceny

2.

vypracování souhrnné zprávy s následujícím obsahem

  • silné a slabé stránky nemovitosti
  • navrhované změny
  • seznam prací
  • návrh doplňků
  • cenová kalkulace

cena: 6 000 Kč (hotovostní úhrada při vstupní konzultaci)

realizace Home Stagingu

3.

Navrhované řemeslné práce a úpravy můžete realizovat sami nebo s využitím Home Stagera a jeho dodavatelů.

Hodinová sazba Home Stagera: 800 Kč

4.

příprava nemovitosti na focení

Cena bude upřesněna dle časové náročnosti v závislosti na reálném počtu hodin Home Stagera.

5.

profesionální focení, případně natáčení dron videa

cena za focení: od 4 000 Kč

cena za pořízení dron videa: od 6 000 Kč

5.

cena za dopravu

cena za dopravu po Praze: 10 Kč/km

cena za dopravu mimo Prahu: 15 Kč/km

Tyto ceny jsou orientační a bez DPH. Přesnou kalkulaci vypracujeme na základě osobní návštěvy nemovitosti.

© AZ Homestaging, všechna práva vyhrazena.